Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, February 4, 2014

Cách tạo tab widget bài viết mới nhất theo từng label blogspot
Cách tạo tab widget bài viết mới nhất theo từng label blogspot đó sẽ là tiêu đề và cũng là bài chia sẻ của Thế Giới Blog cho những ai quan tâm về Blogspot  và muốn tạo cho mình 1 blogspot với nhiều chức năng và chuyên nghiệp hơn.

Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra các widget hiển thị các bài viết mới nhất theo 1 nhãn nào đó mà bạn muốn hiển thị nó ở trang chủ (chú ý đây là bài viết nâng cao nó sẽ dễ làm đối với những đối tượng có am hiểu 1 chút về code, chỉnh sủa code blogspot)

Cách tạo tab widget bài viết mới nhất theo từng label blogspot

Bước 1: Đăng nhập Blogspot ==> Template(Mẫu)  ==> Edit HTML (Chỉnh sửa HTML)
(Mình khuyên các bạn nên download hết code blogspot về rồi dùng Notepad ++ chỉnh sửa . Chú ý nên để 1 bản làm gốc tránh trường hợp sửa sai gây lỗi blogspot)

Bước 2: Tìm đoạn code sau  ]]></b:skin> rồi thêm lên trên nó đoạn code dưới đây:
#tabber-wrapper{width:640px;float:left;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
ul.tab-view{float:left;list-style:none;height:32px;border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;width:638px;margin:0;padding:0}
ul.tab-view li{float:left;height:31px;line-height:31px;border:1px solid #aaa;border-left:none;overflow:hidden;position:relative;background:#eee;margin:0 0 -1px;padding:0}
ul.tab-view li a{text-decoration:none;color:#26231c;display:block;border:1px solid #eee;outline:none;font-weight:700;padding:0 15px}
html ul.tab-view li.active,html ul.tab-view li.active a,html ul.tab-view li.active a:hover{background:#eee;color:#026ab5;border-bottom:1px solid #eee}
.tab-wrapper{border:1px solid #aaa;border-top:none;overflow:hidden;clear:both;float:left;width:638px;background:#eee;margin-bottom:15px}
.tabber{padding:10px 0}
.tabber .column{float:left;display:inline;width:146px;margin:0 0 0 11px}
.tabber h2{font:bold 12px Arial;line-height:15px;margin:7px 0 5px}
.tabber h2 a{color:#222}
.tabber h2 a:hover{color:#026ab5}

Chú ý tùy chỉnh các kick thước như width , height cho phù hợp với blog bạn nhé

Bước 3: Tìm thẻ đóng </head> rồi thêm đoạn code sau lên trên nó
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://yourjavascript.com/013120251122/tabview.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr=new Array();imgr[0]="http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";showRandomImg=true;aBold=true;summaryPost=80;numposts=4;Title1="Tiêu Đề 1";Title2="Tiêu Đề 2";Title3="Tiêu Đề 3";Title4="Tiêu Đề 4";Title5="Tiêu Đề 5";Title6="Tiêu Đề 6";function removeHtmlTag(strx,chop){var s=strx.split("<");for(var i=0;i<s.length;i++){if(s[i].indexOf(">")!=-1){s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length)}}s=s.join("");s=s.substring(0,chop-1);return s}function showrecentposts(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<div class="column"><a href="'+posturl+'"><img width="146" height="95" src="'+img[i]+'"/></a><h2><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></h2><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'...</p></div>';document.write(trtd);j++}}
//]]>
</script>
Chú ý: Nếu blog bạn có cái này <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/> rồi thì không phải thêm nữa hoặc khi làm mà ko hiển thị đúng thì các bạn thử xóa nó đi nhé

Các phần chữ màu đỏ Tiêu Đề 1-6 các bạn thay đổi theo ý muốn nhé. Phần width="146" height="95" thây đổi cho phù hợp giữ nguyên cũng dc

Bước 4: Copy đoạn mã dưới lên trên thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
jQuery(document).ready(function(){$(".tabber").hide();$("ul.tab-view li:first").addClass("active").show();$(".tabber:first").show();$("ul.tab-view li").click(function(){$("ul.tab-view li").removeClass("active");$(this).addClass("active");$(".tabber").hide();var activeTab=$(this).find("a").attr("href");$(activeTab).fadeIn();return false})});
 //]]>
</script>
Bước 5. Copy đoạn code sau vào đúng vị trí mà bạn muốn hiển thị
(Các bạn có thể test thử xem nó hiển thi thế nào có thể tạo 1 tiện ích HTML/Javascript rồi copy code dưới rồi nhấn lưu lại để test thử)
<div id='tabber-wrapper'>
<ul class='tab-view'>
<li><a href='#tab1'><script>document.write(Title1);</script></a></li>
<li><a href='#tab2'><script>document.write(Title2);</script></a></li>
<li><a href='#tab3'><script>document.write(Title3);</script></a></li>
<li><a href='#tab4'><script>document.write(Title4);</script></a></li>
<li><a href='#tab5'><script>document.write(Title5);</script></a></li>
<li><a href='#tab6'><script>document.write(Title6);</script></a></li>
</ul><div class='clear'/>
<div class='tab-wrapper'>
<div class='tabber' id='tab1'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 1?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab2'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 2?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab3'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 3?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab4'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 4?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab5'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 5?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab6'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 6?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='clear'/>
</div></div>
Chú ý: Các bạn thay các Label 1-6 thành các tên Label mà bạn muốn hiển thị nhé có phân biệt hoa thường Nhấn lưu lại hoặc up code đã sửa lên

Nếu bạn muốn nó hiển thị chỏ ở trang chủ thì làm như sau :

Các bạn tạo 1 Witget dạng HTML/Javascript cấu hình theo đúng chỗ bạn muốn hiển thị

Bạn muốn thêm 1 witget thì thêm code sau vào trong phần bạn đã cấu hình bằng css
(Chú ý đặt tên 2 cái này id='sidebar1' và  id='HTML3' phải là du nhất phần chữ màu đỏ không được trùng mới )
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Tên Tiện ích' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Sau khi bạn tao xong nhấn lưu lại rồi ra phần bố cục tìm cái wiget có tên là Tên Tiện ích rồi copy code dưới vào
<div id='tabber-wrapper'>
<ul class='tab-view'>
<li><a href='#tab1'><script>document.write(Title1);</script></a></li>
<li><a href='#tab2'><script>document.write(Title2);</script></a></li>
<li><a href='#tab3'><script>document.write(Title3);</script></a></li>
<li><a href='#tab4'><script>document.write(Title4);</script></a></li>
<li><a href='#tab5'><script>document.write(Title5);</script></a></li>
<li><a href='#tab6'><script>document.write(Title6);</script></a></li>
</ul><div class='clear'/>
<div class='tab-wrapper'>
<div class='tabber' id='tab1'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 1?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab2'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 2?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab3'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 3?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab4'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 4?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab5'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 5?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='tabber' id='tab6'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Label 6?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='clear'/>
</div></div>
Chú ý: Các bạn thay các Label 1-6 thành các tên Label mà bạn muốn hiển thị nhé có phân biệt hoa thường Nhấn lưu lại hoặc up code đã sửa lên
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm