Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, March 21, 2014

  • Giới thiệu : Autoclick AKAMchương trình tự động click chuột và phím theo khoảng thời gian định sẵn. Chương trình giúp tạo kịch bản gồm danh sách các sự kiện chuột và phím sau đó thực thi tuần tự từ trên xuống. AKAM hoàn toàn không chiếm chuột, bạn vẫn có thể làm việc trong khi AKAM đang thực thi danh sách các sự kiện chuột và phím.
  • Bạn muốn máy tính sử dụng chuột và bàn phím tự động theo ý mình thì AKAM sẽ giúp bạn tạo một số scripts làm tụ động khi không có bạn.
  • AKAM có thể giúp các bạn test chương trình của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  • Một số máy móc nhân viên làm việc cần phải bấm vào các nút trên màn hình để hoàn thành công việc của mình và thao tác làm việc mang tính tuần tự thì AKAM sẽ giúp bạn làm điều đó và làm cho nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều.
  • Bạn có một dây chuyền sản xuất làm việc tuần tự từ A->Z và các thao tác làm việc cần phải có nhân viên ngồi điều khiển bằng chương trình thì AKAM cũng có thể giúp bạn thực thi nó một cách hiệu quả.
Hướng dẫn sử dụng AKAM


AKAM (Auto click)

Đợi 3 giây bạn sẽ vào màn hình chính của chương trình AKAM

AKAM (Auto click)

  1.   Tạo mới script: Khi bạn bấm vào nút này thì chương trình sẻ tạo mới một kịch bản mới.
  2.   Mở kịch bản: Khi bạn muốn mở một kịch bản nào đó đã được tạo từ trước thì hãy bấm vào nút này chương trình sẽ đưa bạn đến màn hình chứa danh sách kịch bản bạn đã tạo trước đó, và bạn hãy chọn kịch bản nào bạn muốn mở.
  3.   Lưu kịch bản: Khi bạn soạn thảo kịch bản hay sửa lại kịch bản, bạn hãy bấm vào nút này để lưu lại kịch bản của bạn.
  4.   Nhập từ kịch bản: Bạn bấn vào nút này để đưa những đoạn lệnh từ những kịch bản bạn đã định nghĩa trước.
  5.   Tùy chọn: Kích vào đây để cài đặt một số lựa chọn.
AKAM (Auto click)


  •  Ẩn chương trình AKAM khi chạy kịch bản: Khi bạn bấm nút thì chương trình AKAM sẽ thu nhỏ xuống gốc dưới cùng bên phải.
  • Hiện thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’: Khi thực thi xong kịch bản thì sẽ hiện thị thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’.
  • Đưa con chuột vào màn hình trước khi kích chuột: Một số trương trình cần phải đưa con chuột vào màn hình thì mới thực hiện thao tác chuột được vì dụ như: Game, Flash,…
  • Điều khiển theo cửa sổ được chọn: Chương trình sẽ điều khiển cửa sổ mà bạn chọn, cho dù bạn duy chuyển cửa sổ được chọn chương trình vẫn điều khiển được và hoàn toàn không chiếm chuột
  • Tốc độ gõ phím là khoản thời gian gõ 2 phím liên tiếp.
  • Thời gian nhấn và thả chuột là khoản thời gian nhấn chuột xuống và thả chuột ra.
  • Thời gian bấm và thả phím là khoản thời gian bấm phím xuống và thả phím ra.
  • Chờ sự tồn tại của cửa sổ là khoản thời gian chờ cửa sổ đó tồn tại.

  •   Đổi giao diện ngôn ngữ: Bấm vào nút này để đổi giao diện ngôn ngữ chương trình.
  • Thu nhỏ chương trình AKAM xuống gốc phía dưới bên phải với hình con Hổ.
Thu nhỏ AKAM
Thu nhỏ AKAM
  •   Thông tin chường trình: xem thông tin chương trình và việc đăng ký của bạn.
  •   Thoát khỏi chương trình AKAM.
  •   Chọn vị trí cần thao tác chuột và phím.
Định vị một tọa độ trên cửa sổ Calculator
Định vị một tọa độ trên cửa sổ Calculator


  • Chọn thao tác chuột cần thực thi.
  •   Nhấn phím cần thực thi.
  • Bàn phím ảo giúp bạn nhập phím dẽ dàng hơn.
  •   Bấm tộ hợp thêm phím Ctrl, Shift, Alt: Bạn muốn bấn thêm phím nào thì hãy đánh dấu chọn vào nó.
  •   Thời gian chờ thực hiện dòng lệnh này. 1000 = 1 giây.
  •   Điều khiển theo cửa sổ sẽ không chiếm chuột
  •   Bạn muốn dùng các phím nóng thì phải chọn vào đây sau khi soạn xong kịch bản các tổ hợp phím nóng:
  • Ctrl + R : Thực thi kịch bản.
  • Ctrl + S: Dừng kịch bản đang chạy.
  • Ctrl + P: Tạm dừng kịch bản.
  • Ctrl + Shift + I: Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.
- Thêm dòng lệnh vào cuối lưới.
- Thêm dòng lệnh vào ngay phía dưới dòng được chọn trên lưới.
- Cập nhật lại dòng lệnh đang được chọn.
- Xóa dòng lệnh đang được chọn.
- Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn lên trên.
- Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn xuống dưới.
- Chạy kịch bạn đã tạo: Khi đã có kịch bản bạn muốn thực thi kịch bản thì hãy bấm vào nút này. Phím tắt là Ctrl + R
- Tạm dừng thực thi kịch bản: Khi nào bạn muốn tạm dừng thực thi kịch bản thì hãy chọn vào nút này, phím tắt là Ctrl + P
- Dừng thực thị kịch bản: Khi bạn muốn dừng thực thi kịch bản thì hãy bấm vào nút này. Phím tắt là Ctrl + S
- Kịch bản lập lại: Bạn có thể cho phép kịch bản của bạn thực thi 1 lần, nhiều lần hay vô hạn.

Kịch bản lập lại
Kịch bản lập lại

- Ghi lại thao tác chuột và phím: Chức năng này giúp bạn tạo một kịch bản nhanh hơn và chính xác hơn về thơi gian chờ.Ghi lại chuột & phím
Ghi lại chuột & phím

i. Bắt đầu ghi lại thao tác chuột và phím.
ii. Tạm dừng quá trình ghi lại thao tác chuột và phím.
iii. Dừng quá trình ghi lại thao tác chuột và phím.
- Quản lý chương trình: Chức năng này giúp bạn Ẩn và Hiện một cửa sổ nào đó. Ví dụ bạn muốn ẩn cửa sổ Calculator thì bạn tìm dòng nào có từ “Calculator” và dùng chức năng Hight light.

 Ẩn/hiện một cửa sổ
 Ẩn/hiện một cửa sổ{-}Phím nóng đặt biệt của chương trình: - "CTRL + R": Thực thi kịch bản.

- "CTRL + S": Dừng thực thi kịch bản.
- "CTRL + P": Tạm dừng thực thi kịch bản.
- "CTRL + SHIFT + I": Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.


Chúc các bạn thành công !

Tham khảo bài viết về phần mềm máy tính | Thủ thuật máy tính khác


Nguồn: http://akampro.net
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm