Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 5, 2014

Khung thông tin tác giả (Author box) được sử dụng phổ biến ở rất nhiều blog, website hay diễn đàn. Đây là phần giới thiệu vắn tắt về tác giả hoặc cũng có thể để chưa một số liên kết tới các mạng xã hội. Thông qua khung này các độc giả có thể hiểu sơ qua về tác giả của bài viết hoặc blog.

author box

CÁCH TẠO AUTHOR BOX CHO BLOG1. Đăng nhập vào blog
2. Chọn Mẫu
3. Chọn Chỉnh sửa HTML
4. Dãn trước thẻ ]]></b:skin> đoạn mã sau:
.author{position:relative;padding:20px 0;border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #bbb}
.exlefttop{width:0;height:0;border-bottom:9px solid transparent;border-top:9px solid transparent;border-right:9px solid #42718b;font-size:0;line-height:0;position:absolute;top:11px;left:-10px;z-index:4}
.exleftbottom{width:0;height:0;border-bottom:9px solid transparent;border-top:9px solid transparent;border-right:9px solid #42718b;font-size:0;line-height:0;position:absolute;top:113px;left:-10px;z-index:4}
.exrighttop{width:0;height:0;border-bottom:9px solid transparent;border-top:9px solid transparent;border-left:9px solid #064888;font-size:0;line-height:0;position:absolute;top:11px;right:-10px;z-index:4}
.exrightbottom{width:0;height:0;border-bottom:9px solid transparent;border-top:9px solid transparent;border-left:9px solid #064888;font-size:0;line-height:0;position:absolute;top:113px;right:-10px;z-index:4}
#mmoforfun{width:660px;height:100px;margin:0;padding:0;background:#778899;border-top:1px solid #42718b;border-bottom:1px solid #42718b;position:relative;top:0;left:-10px;z-index:5}
.author-box{padding:22px 20px;line-height:18px;font-family:Arial;font-size:15px;color:#fff}
.author-box a{color:#fff600}
.author-box a:hover{color:#590000}
.author-avatar{height:50px;width:50px;float:left;margin:4px 10px 15px 0}
.plus{float:right;padding-right:20px;margin-top:-5px}
.author-avatar1{float:left;width:50%}
.author-inf{padding:0px;float:left;width:48%;margin-top:-20px}
.wdt_button{float:left;margin:6px}

>> Tùy chỉnh:
- Thay đổi width:660px cho phù hợp với độ rộng blog của bạn.
background:#778899; là màu nền của khung chính mmoforfun.
#42718b Là màu nền của tam giác riboxom bên trái. 
#064888 Là màu nền của tam giác riboxom bên phải. 
margin:6px  là khoảng cách giữa các nút like hãy điều chỉnh lại nếu chúng quá sát nhau hoặc bị đẩy xuống dòng nha.

5. Tìm một trong các đoạn code bên dưới:

Đoạn 1 (nếu thấy 2 dòng thì chọn dòng thứ 2)
<div class='post-footer'>
Đoạn 2:
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3:
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4:
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
- Thêm vào ngay sau một trong các đoạn code trên đoạn code bên dưới:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div style='clear: both;'/>
<div class='author'>
<div class='exlefttop'/><div class='exleftbottom'/><div class='exrighttop'/><div class='exrightbottom'/>
<div id='mmoforfun'>
<div class='author-box'>
<div class='author-avatar1'>
<div class='author-avatar'><img height='50' src='
https://lh3.googleusercontent.com/-XQh6RjJDas0/UxbF49jYbhI/AAAAAAAALgs/REh-PiFUv8o/s0/mmoforfun-blogspot-com.PNG' width='50'/></div>
<a href='
https://plus.google.com/u/0/+haianhtieusu?rel=author' target='_blank'><b>Thế Giới Blog</b></a>: Kiếm Tiền Trên Mạng | Thanh Toán Trực Tuyến &amp; Thương Mại Điện Tử | Thủ Thuật Web/Blog: Thủ Thuật Blog
</div></div>
<div class='author-inf'>
<div class='wdt_button'><a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='box_count'></a></div>
<div class='wdt_button'><a class='addthis_button_tweet' tw:count='vertical'></a></div>
<div class='wdt_button'><a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='tall'></a></div>

<!-- TWITTER SCRIPT -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- G+ SCRIPT -->
<!-- Place this render call where appropriate -->
<script type='text/javascript'>gapi.plusone.go();</script>
<!-- STUMBLEUPON SCRIPT -->
<!-- Place this snippet wherever appropriate -->
<script type='text/javascript'>
(function() {
var li = document.createElement('script'); li.type = 'text/javascript'; li.async = true;
li.src = 'https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s);
})();
</script>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f660fb932fd0f15"></script>
<!-- AddThis Button END sharing by mmoforfun -->
</div>
</div>
</div>
</b:if>

>> Tùy chỉnh:
- Thay link ảnh màu xanh thành thành link ảnh avantar của bạn.
- Thay https://plus.google.com/u/0/+haianhtieusu thành link liên kết tới profile blogger hoặc profile google pluss của bạn.
- Thay phần màu xanh thành mô tả vắn tắt về bạn.

Lưu Ý - Với Blog Nhiều Tác Giả
Ta thay đổi:
<div class='author-avatar'><img height='50' src='https://lh3.googleusercontent.com/-XQh6RjJDas0/UxbF49jYbhI/AAAAAAAALgs/REh-PiFUv8o/s0/mmoforfun-blogspot-com.PNG' width='50'/></div>
<a href='
https://plus.google.com/u/0/+haianhtieusu?rel=author' target='_blank'><b>Thế Giới Blog</b></a>:
Kiếm Tiền Trên Mạng | Thanh Toán Trực Tuyến &amp; Thương Mại Điện Tử | Thủ Thuật Web/Blog: Thủ Thuật Blog
Thành
<b:if cond='data:post.author == &quot;Tên tác giả 1&quot;'>
<div class='author-avatar'><img height='50' src='https://lh3.googleusercontent.com/-XQh6RjJDas0/UxbF49jYbhI/AAAAAAAALgs/REh-PiFUv8o/s0/mmoforfun-blogspot-com.PNG' width='50'/></div>
<a href='https://plus.google.com/u/0/+haianhtieusu?rel=author' target='_blank'><b>mmoforfun</b></a>:
Kiếm Tiền Trên Mạng | Thanh Toán Trực Tuyến &amp; Thương Mại Điện Tử | Thủ Thuật Web/Blog: Thủ Thuật Blog

</b:if>
<b:if cond='data:post.author == &quot;Tên tác giả 2&quot;'>
<div class='author-avatar'><img height='50' src='https://lh3.googleusercontent.com/-XQh6RjJDas0/UxbF49jYbhI/AAAAAAAALgs/REh-PiFUv8o/s0/mmoforfun-blogspot-com.PNG' width='50'/></div>
<a href='Link profile tác giả 2' target='_blank'><b>Tác giả 2</b></a>: Mô tả tác giả 2
</b:if>
<b:if cond='data:post.author == &quot;Tên tác giả 3&quot;'>
<div class='author-avatar'><img height='50' src='https://lh3.googleusercontent.com/-XQh6RjJDas0/UxbF49jYbhI/AAAAAAAALgs/REh-PiFUv8o/s0/mmoforfun-blogspot-com.PNG' width='50'/></div>
<a href='Link profile tác giả 3' target='_blank'><b>Tác giả 3</b></a>: Mô tả tác giả 3
</b:if>
Lưu ý phần Tên tác giả 1,2,3 Bạp phải ghi đúng như trong hồ sơ của bạn hoặc của author nha.
Xong rồi, lưu lại và tận hưởng thành quả nhé các bạn


tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm