Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, May 18, 2014

Ngay ở bài viết trước mình đã chia sẻ với các bạn tiện ích bài đăng mới nhất, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một tiện ích nữa dành cho Blogger đó là bài mới theo nhãn. Tiện ích này vẫn cùng chức năng với tiện ích bài đăng mới nhất, mình chỉ cần chỉnh sửa lại vài chỗ nhỏ tại tiện ích trước và hoàn thành ra tiện ích này.Tiện ích bài mới theo nhãn cho Blogger


Với tiện ích này thì bạn có thể làm rất nhiều việc, bạn có thẻ tạo một nhãn riêng để đưa những bài viết về quảng cáo lên, hoặc gán nhãn vào những bài viết hay để giới thiệu cho khác truy cập những bài viết đó. Không dài dòng nữa vào trọng tâm thôi.Tiện ích bài mới theo nhãn cho Blogger

Cũng như cách thức thêm những tiện ích khác, bạn đăng nhập Blogger và chọn blog mà bạn muốn thêm vào. Tiếp tục tìm đén phần Bố cục và thêm một tiện ích HTML mới.Sao chép và cho đoạn mã này vào phần nội dung của tiện ích.

<style type='text/css'>
.label_with_thumbs {
    float: left;
    padding: 0px;
}
.label_with_thumbs li {
    float: left;
    margin-bottom: 20px;
    padding-bottom: 20px;
}
.label_with_thumbs img {
    float: left;
    margin-right: 10px;
    border: 1px solid #ddd;
}
.label_with_thumbs br {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}
</style>
<script>
//<![CDATA[
function labelthumbs(w) {
    document.write('<ul class="label_with_thumbs">');
    for (var v = 0; v < numposts; v++) {
        var f = w.feed.entry[v];
        var g = f.title.$t;
        var z;
        if (v == w.feed.entry.length) {
            break
        }
        for (var r = 0; r < f.link.length; r++) {
            if (f.link[r].rel == "replies" && f.link[r].type == "text/html") {
                var n = f.link[r].title;
                var o = f.link[r].href
            }
            if (f.link[r].rel == "alternate") {
                z = f.link[r].href;
                break
            }
        }
        var j;
        try {
            j = f.media$thumbnail.url
        } catch (q) {
            s = f.content.$t;
            a = s.indexOf("<img");
            b = s.indexOf('src="', a);
            c = s.indexOf('"', b + 5);
            d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
            if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) {
                j = d
            } else {
                j = "http://3.bp.blogspot.com/-DiSuxig0X9k/TZYzqpks56I/AAAAAAAAAWM/sN1GbkQvDUI/s1600/no_image.jpg"
            }
        }
        var x = f.published.$t;
        var m = x.substring(0, 4);
        var l = x.substring(5, 7);
        var t = x.substring(8, 10);

        document.write('<li class="clearfix">');
        if (showpostthumbnails == true) {
            document.write('<a class="picturelabela" href="' + z + '" target ="_top"><img class="label_thumb" src="' + j + '"/></a>')
        }
      document.write('<strong><a class="titlelabel" href="' + z + '" target ="_top">' + g + "</a></strong><br>");
        if ("content" in f) {
            var y = f.content.$t
        } else {
            if ("summary" in f) {
                var y = f.summary.$t
            } else {
                var y = ""
            }
        }
        var p = /<\S[^>]*>/g;
        y = y.replace(p, "");
        if (showpostsummary == true) {
            if (y.length < numchars) {
                document.write("");
                document.write(y);
                document.write("")
            } else {
                document.write("");
                y = y.substring(0, numchars);
                var e = y.lastIndexOf(" ");
                y = y.substring(0, e);
                document.write(y + "...");
                document.write("")
            }
        }
        var A = "";
        var u = 0;
        document.write("<br>");
        if (showpostdate == true) {
            A = A + t + "/" + l + "/" + m;
            u = 1
        }
        if (showcommentnum == true) {
            if (u == 1) {
                A = A + " - "
            }
            if (n == "1 " + rpbl_comment) {
                n = "1 " + rpbl_comment
            }
            if (n == "0 " + rpbl_comment) {
                n = "0 " +rpbl_comment
            }
            n = '<a href="' + o + '" target ="_top">' + n + "</a>";
            A = A + n;
            u = 1
        }
        if (displaymore == true) {
            if (u == 1) {
                A = A + " | "
            }
            A = A + '<a href="' + z + '" class="url" target ="_top"> + rpbl_readmore + </a>';
            u = 1
        }
        document.write(A);
        document.write("</li>");
        if (displayseparator == true) {
            if (v != (numposts - 1)) {
                document.write("<hr size=0.5/>")
            }
        }
    }
    document.write("</ul>")
};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
var rpbl_comment = 'Nhận xét';
var rpbl_readmore = 'Đọc tiếp';
var numposts = 4;
var showpostthumbnails = true;
var displaymore = false;
var displayseparator = false;
var showcommentnum = false;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = true;
var numchars = 100;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Featured?orderby=updated&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>
chỉnh sửa lại theo ý của bạn với các thuộc tính sau:

  • rpbl_comment, rpbl_readmore: đơn giản chỉ là đoạn chữ thay thế cho comment  và readmore
  • numpost: số lượng bài viết.
  • showpostthumbnails: ẩn hiện ảnh thumbnail.
  • displaymore: ẩn hiện nút readmore.
  • displayseparator: ẩn hiện đường phân cách hr giữa mỗi bài.
  • showpostdate: ẩn hiện ngày đăng bài.
  • showpostsummary: ẩn hiện đoạn trích từ bài viết.
  • numchars: số lượng ký tự lấy ra cho đoạn trích dẫn.
ngoại trừ 2 đoạn văn bản thay thế cho comment và readmore thì các tùy chỉnh khác sẽ có 2 lựa chọn với true (đúng) và false (sai). Thay thế Featured thành tên nhãn của bạn. Ngoài ra bạn có thể tự tùy chỉnh lại phần css để nó trông khác hơn rồi lưu lại.Lời kết

Như vậy là mình lại cho ra đời một tiện ích nữa, khá đơn giản để phục vụ cho việc tăng thêm các tính năng cí trên Blogger, cũng như lưu lượng truy cập cho bạn, mọi thắc mắc xin để lại ở nhận xét phía dưới nhé!
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm