Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, June 3, 2014

Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên - In ra màn hình dòng chữ "Hello World"

1. Tại một ứng dụng Android mới [Tham khảo hướng dẫn trong Bài 1]


Click nút Next bạn sẽ đến màn hình Project:


2. Cấu trúc của ứng dụng Android
Trước khi bạn chạy ứng dụng, chúng ta đi tìm hiểu một vài thư mục và tập tin trong dự án Android:


Đặc tả các thư mục và file:


S.N.
Đặc tả các thư mục và file
1
src
Này chứa các tập tin nguồn java. Theo mặc định, nó bao gồm một tập tin MainActivity.javasource có một lớp hoạt động chạy khi ứng dụng của bạn được đưa ra bằng cách sử dụng biểu tượng ứng dụng.
2
gen
gen chứa các tập tin R., Một tập tin trình biên dịch tạo ra tham chiếu tất cả các tài nguyên có trong dự án của bạn. Bạn không nên thay đổi tập tin này.
3
bin
Thư mục này chứa các tập tin Android gói. Apk được xây dựng bởi các ADT trong quá trình xây dựng và mọi thứ khác cần thiết để chạy một ứng dụng Android.
4
res / drawable-hdpi
Đây là một thư mục cho các đối tượng thể vẽ được thiết kế cho màn hình có mật độ cao.
5
res / layout
Đây là một thư mục cho các tập tin xác định giao diện người dùng của ứng dụng của bạn.
6
res/values
Đây là một thư mục cho các tập tin XML khác nhau có chứa một tập hợp các nguồn lực, chẳng hạn như dây và màu sắc các định nghĩa.
7
AndroidManifest.xml
Đây là biểu hiện tập tin trong đó mô tả các đặc điểm cơ bản của các ứng dụng và xác định mỗi thành phần của nó.


* File MainActivity

package
com.example.helloworld;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.support.v4.app.NavUtils;

public class MainActivity extends Activity {

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView
(R.layout.activity_main);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater
().inflate(R.menu.activity_main, menu);
return true;
}
}
* File Manifest

<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.example.helloworld"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
<uses-sdk
android:minSdkVersion="8"
android:targetSdkVersion="15" />
<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name=".MainActivity"
android:label="@string/title_activity_main" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
</intent-filter>
</activity>
</application>
</manifest>
* File String

<resources>

<string name="app_name">HelloWorld</string>
<string name="hello_world">Hello world!</string>
<string name="menu_settings">Settings</string>
<string name="title_activity_main">MainActivity</string>
</resources>

* File R

/* AUTO-GENERATED FILE. DO NOT MODIFY.
*
* This class was automatically generated by the
* aapt tool from the resource data it found. It
* should not be modified by hand.
*/


package com.example.helloworld;

public final class R {
public static final class attr {
}
public static final class dimen {
public static final int padding_large=0x7f040002;
public static final int padding_medium=0x7f040001;
public static final int padding_small=0x7f040000;
}
public static final class drawable {
public static final int ic_action_search=0x7f020000;
public static final int ic_launcher=0x7f020001;
}
public static final class id {
public static final int menu_settings=0x7f080000;
}
public static final class layout {
public static final int activity_main=0x7f030000;
}
public static final class menu {
public static final int activity_main=0x7f070000;
}
public static final class string {
public static final int app_name=0x7f050000;
public static final int hello_world=0x7f050001;
public static final int menu_settings=0x7f050002;
public static final int title_activity_main=0x7f050003;
}
public static final class style {
public static final int AppTheme=0x7f060000;
}
}

* File Layout

<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" >

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_centerVertical="true"
android:padding="@dimen/padding_medium"
android:text="@string/hello_world"
tools:context=".MainActivity" />

</RelativeLayout>

* Chạy ứng dụng (RUN)


>> Clip hướng dẫn tạo Project ứng dụng mới

------------------------------------------------------

-----------------------------------------
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm