Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, July 5, 2014


Phần mềm được xây dựng trên nền tảng các quy định của nhà nước như:
* Luật đất đai năm 2003.
* Nghị định 181/2004/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003.
* Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ban hành ngày 02 tháng 08 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
* Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Các chức năng chính của phần mềm:
Nhập dữ liệu thửa đất, tài sản gắn liền với đất
* Hỗ trợ nhập dữ liệu về thửa đất, tài sản gắn liền với đất từ file dữ liệu đã có dạng (.txt,excel...), có thể thực hiện nhập thông tin dữ liệu từ nhiều file dữ liệu khác nhau.
* Có thể tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin thửa đất từ dữ liệu thửa đất chuyển vào một cách nhanh chóng và tiện lợi.
* Cập nhật, bổ sung thông tin chủ.
* Cập nhật, bổ sung thông tin tài sản gắn liền với đất.
Kê khai, đăng ký cấp GCN
* Hỗ trợ người dùng thực hiện kê khai, đăng ký GCN
* Tìm kiếm lựa chọn thửa đất chưa đăng ký để tiến hành đăng ký, người dùng được chọn để đăng ký phải có đủ điều kiện được đăng ký để tiến hành xét duyệt cấp GCN.
* Nhập đăng ký thông tin thửa đất, chủ thửa đất đủ điều kiện cấp giấy
* Nhập đăng ký tài sản của chủ sử dụng tài sản gắn liền với đất đủ điều kiện CGCNQSDĐ.
* Hỗ trợ đăng ký một chủ - nhiều thửa, nhiều chủ - một thửa.
* Xét duyệt đối tượng nào đủ điều kiện cấp giấy để xét cấp GCN.
* In giấy chứng nhận quyền sở hữu đất/quyền sở hữu tài sản.
Lập báo biểu thống kê, kiểm kê đất đai
* Hỗ trợ lấp các báo biểu thống kê, kiểm kê đất đai theo quy phạm 08/2008/QĐ-BTNMT.
* Sổ dã ngoại
* Thống kê hiện trạng đất lâm nghiệp, đất rừng.
* Thống kê diện thích đất lâp nghiệp, đất rừng đã giao
* Kiểm kê đất đai
Lập sổ bộ địa chính
* Sổ mục kê đất
* Sổ địa chính
* Sổ cấp giấy chứng nhận

Tải về ( Đã tải : lần )
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm