Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, July 22, 2014

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách tạo phân trang đẹp kèm theo ô trống để người xem có thể nhập và truy cập đến số trang bất kì trên blog, các bạn có thể xem demo bằng hình ảnh bên dưới hoặc ngoài trang chủ DoPhuQuy's Blog.

Tạo phân trang cho Blogger (Blogspot)

- Đầu tiên, các bạn vào Thiết kế, chọn Chỉnh sửa HTML, bấm chọn vào ô Mở rộng mẫu tiện ích.
- Bấm Ctrl+F để tìm đoạn mã bên dưới:
<b:include name='nextprev'/>
Thay đoạn mã vừa tìm được bằng đoạn mã bên dưới:
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
<style type="text/css">
.blogpager {
font-size:16px;
color: #060;
font-weight:bold;
padding:0px 4px;
}
</style>
<div align="center" style="margin:5px;"><form action="#" name="pager20"><span id="vwg-pager-first"></span> <span id="vwg-pager-prev"></span> <input name="showingpage" onfocus="this.select()" value="init..." type="text" size="4" title="Enter page number that You want to go" />/<input size="4" type="text" name="pagestotal" disabled="disabled" value="init..." /> <input type="button" onclick="checkpager()" value="Go" /> <span id="vwg-pager-next"></span> <span id="vwg-pager-last"></span>
</form></div>
<script type="text/javascript">
var blogID = "6628069224773557671";
var home_page = "/";
var pager_max_main = 5;
var pager_first_text = "First";
var pager_last_text = "Last";
var pager_prev_text = "Prev";
var pager_next_text = "Next";
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var pager_max_results = 20;
if(location.href.match("max-results=")){
pager_max_results = parseInt(location.href.substring(location.href.indexOf("max-results=")+12).split("&")[0]);
} else if(!location.href.match("/search/label/")){
pager_max_results = pager_max_main;
}
var per_page = pager_max_results ;
if(!location.href.match('/search/label/')) {
pager_feedx = "http://www.blogger.com/feeds/"+blogID+"/posts/summary";
pager_pageurl = home_page+"search";
}
else {
label = location.href.split("/")[5];
label = label.split("?")[0];
label = label.replace(/ /g,"%20");
pager_feedx = "http://www.blogger.com/feeds/"+blogID+"/posts/summary/-/"+label;
pager_pageurl = home_page+"search/label/"+label;
}
var pager_opening = 1;
if(location.href.match("popening=")){
pager_opening = parseInt(location.href.substring(location.href.indexOf("popening=")+9).split("&")[0]);
}
var num_pages = 1;
function createBlogPager(){
var script = document.createElement('script');
script.src = pager_feedx+"?start-index=1&max-results=0&alt=json-in-script&callback=countnumpost";
script.type = "text/javascript";
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script)
}
function countnumpost(json) {
var posts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
num_pages = (posts%per_page == 0) ? posts/per_page : Math.floor(posts/per_page)+1;
var a1 = document.createElement("a");
a1.className = "blogpager";
a1.title = "Jump to page: (1)";
a1.href = "javascript:page(1)";
a1.innerHTML = pager_first_text;
document.getElementById("vwg-pager-first").appendChild(a1);
var a4 = document.createElement("a");
a4.className = "blogpager";
a4.title = "Jump to page: ("+num_pages+")";
a4.href = "javascript:page("+num_pages+")";
a4.innerHTML = pager_last_text;
document.getElementById("vwg-pager-last").appendChild(a4);
var prev = (pager_opening!=1) ? pager_opening-1 : 1;
var a2 = document.createElement("a");
a2.className = "blogpager";
a2.title = "Jump to page: ("+prev+")";
a2.href = "javascript:page("+prev+")";
a2.innerHTML = pager_prev_text;
document.getElementById("vwg-pager-prev").appendChild(a2);
var next = (pager_opening!=num_pages) ? pager_opening+1 : num_pages;
var a3 = document.createElement("a");
a3.className = "blogpager";
a3.title = "Jump to page: ("+next+")";
a3.href = "javascript:page("+next+")";
a3.innerHTML = pager_next_text;
document.getElementById("vwg-pager-next").appendChild(a3);
document.pager20.showingpage.value = pager_opening;
document.pager20.pagestotal.value = num_pages;
}
function checkpager(){
var uinput = parseInt(document.pager20.showingpage.value);
if((uinput <= num_pages)&&(uinput >= 1)) {
page(uinput);
}
else {
alert("Invalid page number. Please try by another!");
document.pager20.showingpage.focus() ;
document.pager20.showingpage.select();
}
}
function getDateAndGo(json){
var date2 = json.feed.entry[0].published.$t;
ss = parseFloat(date2.substring(17,19));
if(ss<59) ss++;
if(ss<10) { ss = "0"+ ss; }
date4 = encodeURIComponent(date2.substring(0,17)+ss+date2.substring(23,date2.length));
location.href = pager_pageurl+'?updated-max='+date4+'&max-results=' + per_page + '&popening=' + pager_opening;
}
function page(startindex) {
pager_opening = startindex;
var i = per_page*(startindex-1)+1;
var script2 = document.createElement("script");
script2.src = pager_feedx+"?start-index="+i+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=getDateAndGo";
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script2)
}
createBlogPager();
//]]>
</script>
</b:if>
- Bạn thay 6628069224773557671 thành ID Blog của bạn. Thay số 5 thành số bài viết bạn muốn hiển thị trong 1 trang.
- Bấm Lưu mẫu để hoàn thành
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm