Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, March 13, 2015

Ví dụ sử dụng ASM nhung trong C++ để vẽ đoạn thẳng:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
asm{
mov ah,00          //Chuyen ham mau sac 00 vao ah trong ngat 10h.
mov al,18       //Che do 18,mau sac mono.
int 10h            //Goi ngat 10h.
//Ve duong thang
mov cx,350         //Vi tri diem ve(chieu ngang),350 la diem anh man hinh
mov dx,180         //Vi tri diem ve(chieu doc),dx= 180
}
ve:
asm{
mov ah,0ch         //Ham ve 1 diem anh len man hinh.
mov al,3         //Dua mau vao al,3= xanh lam
int 10h
inc cx             //Tang diem ve cx.
cmp cx,551         //So sanh cx va 551.
jnz ve         //Lap lai ve.day den khi ket qua so sanh= 0(cx=551).
}
getch();
}

// Lưu ý: Ví dụ chạy tốt trên môi trường TC3.0
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm