Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, August 1, 2015

SỔ KẾ TOÁN SQL
Bộ sổ kế toán trên Excel & A-Tools miễn phí

File “Sổ kế toán SQL” có các sổ kế toán: NKC, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp 131, 141, 331, 156, bảng cân đối tài khoản,...Các bạn làm kế toán không có phần mềm có thể ứng dụng nó để tự động lên sổ sách. Công việc của bạn chỉ là thiết lập tham số, nhập liệu danh mục, và chứng từ.
File sổ kế toán này, việc trích lấy dữ liệu, tác giả chỉ dùng một hàm BS_SQL với phép truy vấn CSDL bằng SQL của A-Tools. Chỉ lọc ra những mã có phát sinh thực sự, không tạo công thức thừa, các vùng dữ liệu được co giãn đúng với thực tế biến động, không tham chiếu thừa trong công thức. Vì những lý do này mà bộ sổ trong file này chạy rất nhanh và nhẹ.
Các kỹ thuật được ứng dụng trong file này:
1. Tạo Name (Define Name)
2. Tạo Name động (Name chứa công thức)
3. Data Validation
4. Conditional Formatting
5. Công thức mảng – Formula Array
6. Ứng dụng hàm. Tất cả các sổ kế toán trong file này chỉ dùng có 6 hàm: SUM, IF, VLOOKUP, INDIRECT, ISNA, BS_SQL .
Cách chạy sổ: Các sổ đã được lập bởi công thức động BS_SQL, bạn muốn xem theo tài khoản nào thì chọn tài khoản đó sổ lập tức cập nhật lại. Với sổ cái, sổ chi tiết khi ta chọn các tài khoản:131, 141, 331, 334 thì mục theo dõi chi tiết sẽ hiện ra danh sách các mã theo nhóm tài khoản này. Ví dụ chọn tài khoản 131 thì danh dách mã chi tiết là các mã khách hàng, 141 danh sách mã là nhân viên.Tất cả các sổ kế toán tác giả lập đều để mở công thức, các bạn có thể tự phát triển thêm theo ý mình.
BỘ SỔ KẾ TOÁN SQL TRÊN EXCEL & A-TOOLS HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÀ CHO PHÉP TÙY Ý SỬA!
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm