Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kiem tien, kiem tien online, kiem tien truc tuyen, kiem tien tren mang
Thursday, August 13, 2015


Action Center.{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

Backup and Restore.{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}

Credential Manager.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}


Devices and Printers.{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}

Display.{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A}

HomeGroup.{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}

Notification Area Icons.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

Recovery.{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}

RemoteApp and Desktop Connections.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

Speech Recognition.{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

Troubleshooting.{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}

Administrative Tools.{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

All Tasks (Control Panel).{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

AutoPlay.{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}

BitLocker Drive Encryption.{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}

Computer Folder.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Default Programs.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Ease of Access Center.{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}

Font Settings.{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}

Get Programs.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}

Manage Wireless Networks.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}

Network and Sharing Center.{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}

Network Connections.{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Network Folder.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Parental Controls.{96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B}

Personalization.{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}

Power Options.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

Programs and Features.{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}

Sync Center.{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}

System.{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}

User Accounts.{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}

Windows Firewall.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts