Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, August 13, 2015


Action Center.{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

Backup and Restore.{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}

Credential Manager.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}


Devices and Printers.{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}

Display.{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A}

HomeGroup.{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}

Notification Area Icons.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

Recovery.{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}

RemoteApp and Desktop Connections.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

Speech Recognition.{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

Troubleshooting.{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}

Administrative Tools.{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

All Tasks (Control Panel).{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

AutoPlay.{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}

BitLocker Drive Encryption.{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}

Computer Folder.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Default Programs.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Ease of Access Center.{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}

Font Settings.{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}

Get Programs.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}

Manage Wireless Networks.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}

Network and Sharing Center.{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}

Network Connections.{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Network Folder.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Parental Controls.{96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B}

Personalization.{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}

Power Options.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

Programs and Features.{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}

Sync Center.{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}

System.{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}

User Accounts.{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}

Windows Firewall.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm