Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, October 14, 2015

Tổng hợp đồ án đường

SƯU TẦM – KHUYẾN KHÍCH CÁC BẠN ĐÓNG GÓP ĐƯỜNG LINK  ĐỒ ÁN ĐỂ NHẰM TẠO MỘT KHO THƯ VIỆN KHỔNG LỒ BẰNG CÁCH PASTE ĐƯỜNG LINK PHÍA DƯỚI FACEBOOK, BAN QUẢN TRỊ SẼ SƯU  BIÊN TẬP LẠI
1. Nguyễn Minh Nhật 
Đường cấp 3 đồng bằng đồi 80 km/h , lưu lượng 510 xe/ngđ hiện tại
Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 10 : 40 : 23 : 27
Mặt cắt ngang phần xe chạy 7m; Lề gia cố 2m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa, betong xi măng M350
Cống điển hình : Cống đơn 2 m
2. Mai Văn Quyền 
Đường cấp 4 miền núi 60 km/h , lưu lượng 630 xe/ngđ tuong lai
Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 15 : 36 : 30 : 19
Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa, betong nhua
Cống điển hình : Cống đơn 1.75 m
3. Đào Văn Dũng 
Đường cấp 3 miền núi 60 km/h , lưu lượng 625 xe/ngđ hiện tại
Mặt cắt ngang phần xe chạy 7.5m; Lề gia cố 1m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD+CPSoi, betong nhua+Đá dăm nước+CPSoi
Cống điển hình : Cống đơn 1.0 m
4. Trần Minh Hiếu 
Đường cấp 3 miền núi 60 km/h , lưu lượng 612 xe/ngđ hiện tại
Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD+CPSoi, betong nhua+Đá dăm nước+CPSoi
Cống điển hình : Cống đôi 1.5 m
5. Nguyễn Danh Phương 
Đường cấp 3 đồng bằng đồi 80 km/h , lưu lượng 1790 xe/ngđ tương lai
Mặt cắt ngang phần xe chạy 7m; Lề gia cố 2m; Lề không gia cố 0.5m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD, betong nhua+Đá dăm gia cố xi măng+CPĐD
Cống điển hình : Cống đơn 1.5 m
6. Nguyễn Thanh Sơn 
Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 2190 xe/ngđ tương lai
Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 35 : 30 : 25 : 20
Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1.5m; Lề không gia cố 0.0m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD, betong nhua+Đá dăm gia cố xi măng+CPĐD
Cống điển hình : Cống đơn 1.5 m
7. Nguyễn Thanh Tiên : http://www.mediafire.com/?dk1tl7cozuvcowx
Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 645 xe/ngđ tương lai
Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 10 : 45 : 15 : 30
Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1.5m; Lề không gia cố 0.0m
Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD+CPTN, betong nhua+CPĐD
Cống điển hình : Cống đôi 1.5 m
DOWNLOAD:http://www.oni.vn/r0LWe
Nguồn: thietkeduong
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm