Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, April 1, 2016

Ví dụ xử lý mảng 1 chiều: 
- Nhập dãy số nguyên có n phần tử từ bàn phím (1<= n <=100)
- In dãy vừa nhập
- Loại bỏ khỏi dãy các phần tử trùng nhau, in kết quả.


[Code Turbo C++]


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
// khai bao
int a[100],n;
// Nhap mang
void Nhap(){
cout<<"\n + NHAP MANG : ";
cout<<"\n - Nhap so phan tu: ";
do{
  cout<<"\n n= "; cin>>n;
  if(n<1||n>100)
     cout<<"\n Nhap lai n!";
 } while (n<1||n>100);

// Nhap mang
cout<<"\n - Nhap mang : ";
for (int i=0;i<n;i++)
{
  cout<<"\n a["<<i<<"]= ";
  cin>>a[i];
 }
}

// In day

void InDay(int a[],int n){
   cout<<"\n + IN DAY \n";
   for(int i=0;i<n;i++)
     cout<<a[i]<<"; ";
  }

// Loai bo phan tu trung nhau

void LoaiPT_trung(){
  int b[100],test,k=0;
  b[k]=a[0];
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    test =0;
    for(int j=i;j>=0;j--)
      if(a[i]==b[j]) test=1;
      if(test==0)
      b[k++]=a[i];
}

cout<<"\n => DAY DA LOAI BO: ";
InDay(b,k);
}

//
void main(){
Nhap();
InDay(a,n);
LoaiPT_trung();
getch();
}

[Tải code chương trình tại đây]
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm