Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 19, 2016

Bình luận mới nhất là một Widget tiện ích được thiết kế nhầm hiển thị các dòng Comments của bạn đọc được ghi nhận vào Blogger.
Để cho Khung Comments nầy hiển thị, thường trong Blogger, ở chương mục Google+, dòng Nhắc chia sẽ sau khi đăng bài  phải được Check chọn như hình vẽ dưới đây.
Thủ thuật tiến hành khá đơn giản, bạn chỉ cần làm theo các trình tự như 
Đầu tiên bạn vào Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => HTML/JavaScript và dán đoạn mã code dưới đây vào và Lưu lại. Sau đây là 3 Phong cách cho các bạn lựa chọn:

1. Code Widget bình luận có hiển thị ảnh Avatar.
Code:


<style type="text/css" scoped>

ul.kangismet_recent{list-style:none;margin:0;padding:0;}

.kangismet_recent li{backgroud:#eee;margin:0 0 6px !important;padding:3px

!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none; border: 1px solid #aaa;

border-radius:9px; max-height: 100px;}

.kangismet_recent li:hover{border: 1px solid #ddd;background:#aaa;color:#fff}

.kangismet_recent a {text-decoration:none;}

.avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px

#ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden;}

.avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;width:35px;height:35px}

.kangismet_recent li span{margin-top:4px;color: #222;display: block;font-size: 12px;line-height: 1.4;}

</style>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

    var

 numComments = 5,

 showAvatar  = true,

 avatarSize  = 35,

 roundAvatar = true,

 characters  = 40,

 defaultAvatar  = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",

 hideCredits = true;

 maxfeeds=50,

 adminBlog='Your Name';

//]]>

</script>

<script type="text/javascript" src="https://kang-is.googlecode.com/svn/trunk/javascript/recentcomments2.js"></script>

<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=kangismet_recent&amp;&amp;max-results=50">

</script>
2. Code Widget bình luận có hiển thị ảnh Avatar và hiệu ứng.

Code:<style type="text/css" scoped>

ul.allbloggertricks_recent{list-style:none;margin:0;padding:0;}

.allbloggertricks_recent li{background:none!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;border:1px solid transparent;border-radius:9px;max-height:100px;-webkit-transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;-o-transition-duration:.5s;transition-duration:.5s;-webkit-transition-property:0;-moz-transition-property:0;-o-transition-property:0;transition-property:transform;margin:0 0 6px!important;padding:3px!important}

.allbloggertricks_recent li:hover{border:1px solid #ddd;

-webkit-transform:rotate(6deg);-moz-transform:rotate(6deg);-o-transform:rotate(6deg) }

.allbloggertricks_recent a {text-decoration:none;}

.avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px

#ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden}

.avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;width:35px;height:35px}

.allbloggertricks_recent li span{margin-top:4px;color: #222;display: block;font-size: 12px;line-height: 1.4;}

</style>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

    var

 numComments  = 5,

 showAvatar  = true,

 avatarSize  = 35,

 roundAvatar = true,

 characters  = 40,

 defaultAvatar  = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",

 hideCredits = true;

 maxfeeds=50,

 adminBlog='Your Name';

//]]>

</script>

<script type="text/javascript" src="https://googledrive.com/host/0B-0uHUanipfMU1FDNkI2U1FWMG8"></script>

<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=allbloggertricks_recent&amp;&amp;max-results=50">

</script>

3. Code Widget bình luận không hiển thị ảnh Avatar:Code:<script style=text/javascript src="http://netoopscodes.googlecode.com/svn/branches/Js files/recent_comments_netoopsblog_min.js"></script><script style=text/javascript >var a_rc=10;var m_rc=false;var n_rc=true;var o_rc=0;</script><script src="http://ngdkhanh.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"></script>

<style type=text/css>

.rcw-comments a {text-transform: capitalize;}

.rcw-comments {border-bottom: 1px solid #666; padding-top: 6px!important; padding-bottom: 6px!important;}

</style>  
Chú thích


numComments = 5 và var a_rc=10 : Số lượng bình luận bạn muốn hiển thị.


showAvatar = true : Không muốn hiển thị ảnh Avatar hãy nhập False.


avatarSize = 35 : Kích thước ảnh Avatar.


characters = 40 : Số lượng ký tự gợi ý bình luận.


defaultAvatarhttp://www.gravatar.com/avatar/?d=mm : Ảnh Avatar mặc định.


maxfeeds=50 : Tối đa bình luận hiện thị.


adminBlog='Your Name' : Tên Admin


Các Source Code trên hiện đang rất được phổ biến thông dụng trên các Blogger/Blogspot. 

Phần tùy biến còn lại, các bạn có thể căn cứ trên phần chú thích hoặc có thể sẽ có những chế tác hay hơn để chia sẽ lại cùng với mình nhé.

MinhNguyen's Blog
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm