Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, April 22, 2016


Cách làm:
Vào Blogger>>Template>>Edit HTMLTìm dòng ]]></b:skin> thêm vào trước nó đoạn mã CSS sau :
.label-size {
    float: left;
    margin: 0 0 7px 20px;
    position: relative;
    font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
    font-size: 0.75em;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    color: #996633;
    text-shadow: 0px 1px 0px rgba(255,255,255,.4);
    padding: 0.417em 0.417em 0.417em 0.917em;
    border-top: 1px solid #d99d38;
    border-right: 1px solid #d99d38;
    border-bottom: 1px solid #d99d38;
    -webkit-border-radius: 0 0.25em 0.25em 0;
    -moz-border-radius: 0 0.25em 0.25em 0;
    border-radius: 0 0.25em 0.25em 0;
    background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    background-image: linear-gradient(top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,StartColorStr='#feda71', EndColorStr='#feba47');
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #faeaba,
        0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
    -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #faeaba,
        0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
    box-shadow: inset 0 1px 0 #faeaba,
        0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);
    z-index: 1;
}

.label-size:before {
    content: '';
    width: 1.30em;
    height: 1.39em;
    background-image: -webkit-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    background-image: -moz-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    background-image: -o-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    background-image: -ms-linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    background-image: linear-gradient(left top, rgb(254, 218, 113), rgb(254, 186, 71));
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,StartColorStr='#feda71', EndColorStr='#feba47');
    position: absolute;
    left: -0.69em;
    top: .2em;
    -webkit-transform: rotate(45deg);
    -moz-transform: rotate(45deg);
    -o-transform: rotate(45deg);
    transform: rotate(45deg);
    border-left: 1px solid #d99d38;
    border-bottom: 1px solid #d99d38;
    -webkit-border-radius: 0 0 0 0.25em;
    -moz-border-radius: 0 0 0 0.25em;
    border-radius: 0 0 0 0.25em;
    z-index: 1;
}

.label-size:after {
    content: '';
    width: 0.5em;
    height: 0.5em;
    background: #fff;
    -webkit-border-radius: 4.167em;
    -moz-border-radius: 4.167em;
    border-radius: 4.167em;
    border: 1px solid #d99d38;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 0 #faeaba;
    -moz-box-shadow: 0 1px 0 #faeaba;
    box-shadow: 0 1px 0 #faeaba;
    position: absolute;
    top: 0.667em;
    left: -0.083em;
    z-index: 9999;
}

#Label1 {
    height: 210px;
}

.label-size:hover {
    background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    background-image: -moz-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    background-image: -o-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    background-image: -ms-linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    background-image: linear-gradient(top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,StartColorStr='#fee18d', EndColorStr='#fec86c');
    border-color: #e1b160;
}

.label-size:hover:before {
    background-image: -webkit-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    background-image: -moz-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    background-image: -o-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    background-image: -ms-linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    background-image: linear-gradient(left top, rgb(254, 225, 141), rgb(254, 200, 108));
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,StartColorStr='#fee18d', EndColorStr='#fec86c');
    border-color: #e1b160;}


Save Template lại, cho ứng dụng hoạt động thử. Chúc các bạn thành công.
Nguồn tham khảo Internet
Nguồn : Internet
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm