Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, May 23, 2016

Windows 10 Build 10586, Version 1511 - TH2. Ngày phát hành chính thức: 23/5/2016 Windows 10 Build 10586.162.th2_release_sec.160223-1728. Các phiên bản tên file có chữ "n" là phiên bản Windows 10 không có gói media packs.


Link Folder: http://goo.gl/qPBI54

File: en_windows_10_education_n_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8705540.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 52cd89738f77083df42f0243303618d4f8e7e492

File: en_windows_10_education_n_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8712393.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 796446615a10795f1d29940cb1dd9f68c5cf3020

File: en_windows_10_education_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8712927.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 1585d3d2f59aef2eeae23db67309bf81383e4e00

File: en_windows_10_education_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8713709.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 354be843a2d639494d0e95ba30aefbb5e772760c

File: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8709271.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 99d627b47840ac49f10ca1a1a605ba7db4f14f53

File: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8713897.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: b8870178eb048c8e1205e9847b46206f5f3712e7

File: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8711771.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: f7bb9692c4b545832237c2af8b4e31952931895e

File: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8711709.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 99fc41b34f6866077f63420b173dc9f485e75644

File: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8705583.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 1b247b5b348e78c9bc3afd3c1cbe10cee3d1b9d5

File: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8735185.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 2dde3a5bfa60b7f10cd38dbd544cf00a075f8908

File: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8710592.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: edc8b56279baef8f9a9c97744426dbce3083cac6

File: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8708069.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
SHA-1: 05233fce77fa062bb6a94f5cc4d55a134756d5af

File: Win10_1511_2_SingleLang_English_x64.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5 checksums: 46f4bb96ecca6c423720ade6ab1781653d6f1b89

File: Win10_1511_2_SingleLang_English_x32.iso
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5 checksums: 9596a36176436dab9fd558c2630a42fbc1e098a9

Nguyễn Anh Tuấn
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm