Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, May 22, 2016

Windows 10 Build 10586, Version 1511 - TH2. Ngày phát hành chính thức: 23/5/2016 Windows 10 Build 10586.162.th2_release_sec.160223-1728. Các phiên bản tên file có chữ "N" là phiên bản Windows 10 không có gói media packs.


Link Folder: http://goo.gl/uaNnux

File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99621.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99622.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99447.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99448.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99543.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99544.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99438.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99437.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99699.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99766.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99767.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

File: SW_DVD9_Win_Pro_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99426.ISO
Release Date: 23/5/2016
Languages: English
MD5:

Nguyễn Anh Tuấn
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm