Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, July 20, 2016

Tài liệu lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao của trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. HCM.
Module 1:
Bài 1 Tổng quan
Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở
Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi
Bài 4 Sử dụng hàm của PHP
Bài 5 Xử lý tập tin
Bài 6 Mảng cơ bản
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản
Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở
Bài 9 Sử dụng dịch vụ

Module 2:

Bài 1 Form và các điều khiển cơ sở
Bài 2 Javascript căn bản
Bài 3 Kết hợp PHP và JavaScript
Bài 4 Lập trình hướng đối tượng nâng cao
Bài 5 XML
Bài 6 XML – DOM
Bài 7 Tích hợp mã PHP
Bài 8 SESSION – COOKIE
Bài 9 Hoàn chỉnh website

Module 3:

Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL
Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL – SELECT
Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu
Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1
Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2
Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web
Bài 7 PHP Email & Secure Email
Bài 8 Smarty – Template Engine 1
Bài 9 Smarty – Template Engine 2
Bài 10 Xây dựng Web Service

Module 4:

Bài 1: Mô hình MVC
Bài 2 Model
Bài 3 View
Bài 4 Controller
Bài 5 Ajax 1
Bài 6 Ajax 2
Bài 7 Jquery
Bài 8 Giỏ hàng (Shoppping Cart)
Bài 9 Hoàn chỉnh ứng dụng
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm