Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, August 1, 2016

Windows 10 Build 14393.0, Version 1607 - RS1. Ngày phát hành chính thức: 16/7/2016. Các phiên bản tên file có chữ "N" là phiên bản Windows 10 không có gói media packs.


Link Folder: http://goo.gl/OCl2Lo

File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07177.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: 44d72c65c1a9c47163e74f374a583bf729950968

File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07178.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: b3b71aa110d6ec1c7e66bc36e1af0dfa031b251e

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07005.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: 2e71812598b9e206074bd4139dcfa77407716ec9

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07006.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: d59b065481bbc10ec3cb1ab8e722af39cd6f2cc6

File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07101.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: 89e415fec5f4ed23d96cb543d3cea838f57a10a0

File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07102.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: f9ffea3a40bf39ccde105bb064e153343560d73e

File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-06997.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: f58c972cdcf832b7a4557274584aef873aabaaa3

File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06998.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: a598239f0beabd4530fa9d87ff0329d296833890

File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07253.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: e4d70c6c4cba969cacb167856bfc12fba0f5d0ef

File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06988.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: b1b36c716a2fe66a596ff0afac7a825f7c3c2e9e

File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07318.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: 417c54aee78a708e13ea8fe857f150e68b1982cd

File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07319.ISO
Release Date: 15/7/2016
Languages: English
SHA-1: ccf010287927f9f2e013e26d792153428cf49f49

Nguyễn Anh Tuấn
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm