Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, September 27, 2017

VMware Workstation Pro cho phép các chuyên gia kỹ thuật phát triển, thử nghiệm, chứng minh và triển khai phần mềm bằng cách chạy nhiều hệ điều hành Windows, Linux và các hệ điều hành khác dựa trên x86 cùng lúc trên cùng một máy tính. Bạn có thể sao chép các môi trường máy chủ, máy tính để bàn và máy tính bảng trong một máy ảo và phân bổ nhiều lõi bộ xử lý, gigabyte bộ nhớ chính và bộ nhớ đồ họa cho mỗi máy ảo, cho dù máy ảo nằm trên máy tính cá nhân hay trên một đám mây của doanh nghiệp tư nhân.

System Requirements

Systems using Processors (CPUs) launched in 2011 or later are supported except:
 • Intel Atom processors based on the 2011 “Bonnell” micro-architecture (e.g. Atom Z670/Z650; Atom N570)
 • Systems using Intel Atom processors based on the 2012 “Saltwell” micro-architecture (e.g. Atom S1200, Atom D2700/D2500, Atom N2800/N2600.
 • Systems using AMD processors based on the “Llano” and “Bobcat” micro-architectures (e.g. code-named “Hondo”, “Ontario”, “Zacate”, “Llano”)
In addition the following are supported:

Systems using Intel processors based on the 2010 “Westmere” micro-architecture (e.g. Xeon 5600, Xeon 3600, Core i7-970, Core i7-980, Core i7-990)

What's New

The following support is new in Workstation 14 Pro:

Windows 10 Creators Update support
VMware Workstation Pro provides the following support for Windows 10 Creators Update:
 • Run Windows 10 Creators Update as a virtual machine
 • Run Windows 10 Creators Update as a host operating system
 • Windows 10 Creators Update Auto Detect and Easy Install
 • Unity support for Windows 10
New Guest operating systems support
Support has been added for the following operating systems:
 • Ubuntu 17.04
 • Fedora 26
 • CentOS 7.4
 • RHEL 7.4
 • Debian 9.1
 • Oracle Linux 7.4
 • SLE 12 SP3
 • OpenSUSE 42.3
Guest VBS Support
Enabling VBS (Virtualization Based Security) within Windows 10 and Windows Server 2016 running as guest operating systems is now supported on VMware Workstation. You can have advanced security features like Device Guard and Credential Guard within guest operating systems.
Guest VBS support currently is only supported for Intel CPUs. For best performance, use Intel Skylake generation CPUs and above. 

Virtual TPM
Workstation 14 Pro now provides a TPM 2.0 compatible virtual Trusted Platform Module for use with advanced security and encryption technologies, such as BitLocker.

VMware Hardware Version 14
New CPU enablement, including Intel Skylake and AMD Ryzen CPU support.
Secure Boot, Workstation 14 Pro introduces Secure Boot support for virtual machines to ensure only trusted code is loaded by the UEFI firmware prior to the OS "handoff" process.
Virtual NVMe support Workstation 14 Pro introduces a new virtual NVMe storage controller for improved guest operating system performance on Host SSD drives and support for testing VMware vSAN. NVMe devices require virtual hardware version 13 / ESXi 6.5 compatibility and later.

Advanced Networking
Rename Virtual Network (Windows host only), Workstation 14 Pro can rename networks in the Virtual Network Editor for better organization.
Network Latency simulation, As well as being able to introduce Packet Loss and Bandwidth caps, Workstation 14 Pro provides new virtual networking controls for introducing incoming and outgoing Latency to virtual machines on a per-NIC basis.

ESXi Host Power Operations
The following ESXi power operations can now be performed from Workstation 14 Pro:
Shutdown
Restart
Enter/Exit Maintenance Mode

Native OVF support
With improved OVF/OVA support, Workstation 14 Pro provides an effortless walkthrough to deploy the VMware VCSA (vCenter Server Appliance) OVA package for testing and experimentation within Workstation. VCSA6.0 and 6.5 are supported.
Scan for Virtual Machines

Workstation 14 Pro now allows users to quickly refresh their VM inventory by scanning for virtual machines. It supports VMs on local folders as well as on network shared storage and USB drives.
Automatically Suspend Shared Virtual Machines Upon Host Shutdown
All running shared virtual machines will be automatically suspended(for both Windows and Linux hosts) or shutdown(Linux hosts only) when the host operating system initiates a shutdown. 

Enhanced UI Experience
IP Address Display on VM Console,The IP and MAC addresses of a VM are now displayed in the VM information area. VMware Tools 10.1.15 or greater is required.
Auto clean up Windows VM disk space, Clean Up Disks now can be automated upon a VM power off. (Windows hosts only)

New GTK+ 3 based UI for Linux
Linux Workstation UI has been rewritten to support GTK+ 3.

Download: Direct Link
License Keys

UF712-6RF82-H8EYQ-07Q7T-W7HR0
ZV3JK-AHD5J-H80TQ-PFM5G-N3KAD
AA782-D6Z9N-4858Y-D5Y79-XURA0
AZ1XK-46X86-4801Z-ZPZET-QKH92
YA112-2LZ56-0812P-5NQGE-WAUZA
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm