Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, October 4, 2017

Enterprise Architect là một công cụ đặc biệt có khả năng kết thúc cao và một bộ các tính năng phong phú để giúp quản lý thông tin và đổi mới trong môi trường phức tạp và đòi hỏi ngày nay.
Ở mức giá thấp hơn đáng kể so với các công cụ cạnh tranh. Kiến trúc sư doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu đời và được chứng minh trong một loạt các ngành công nghiệp trên 160 quốc gia. Trong 15 năm liên tục phát triển, nâng cao và tinh chế để đáp ứng nhu cầu đang nổi lên của các lập trình viên, các nhà phân tích kinh doanh, các kiến ​​trúc sư doanh nghiệp, người kiểm tra, các nhà quản lý dự án, các nhà thiết kế và những người khác. Dựa trên các tiêu chuẩn mở và thực tiễn tốt nhất đã được chứng minh, Kiến trúc sư doanh nghiệp có thể thoải mái mở rộng từ các mô hình người dùng đơn nhỏ tới các kho chứa dựa trên đội lớn và thậm chí với các giải pháp dựa trên đám mây trên toàn cầu.


Precise and effective
- SysML
- BPMN
- Archimate
- ArcGIS
- TOGAF
- Zachman
- UPDM
- Based on UML 2.5 - plus
- Fully integrated
- Requirements Management
- Project Management
- Maintenance
- Test Management
- Document generation
- Code Engineering
- Simulation
- Debugging
- Execution Analysis and Recording
- Scripting
- Profiling

High Value, End-To-End Modeling
With built-in requirements management capabilities, Enterprise Architect helps you trace high-level specifications to analysis, design, implementation, test and maintenance models using UML, SysML, BPMN and other open standards.

Speed, Stability and Performance
Fast! Enterprise Architect users agree - Enterprise Architect is a spectacularly fast performer, loading extremely large models in seconds.

Business Simulation
Bring your models to life using dynamic model simulation. Verify the correctness of your behavioral models and gain a better understanding of how a business system works.

End-to-End Traceability
Enterprise Architect provides complete traceability from requirements, analysis and design models, through to implementation and deployment.

Model, Manage and Trace Requirements
Capture and trace formal requirements to design, build, deployment and beyond. Use impact analysis to trace proposed changes to original requirements. Build the right system.

Manage Complexity
Enterprise Architect helps individuals, groups and large organizations model and manage complex information. By integrating and connecting a wide range of structural and behavioral information in visual form, you can build a coherent, verifiable model of what-is or what-will-be.

Powerful Document Generation
Enterprise Architect provides powerful document generation and reporting tools with a full WYSIWYG template editor. Generate detailed reports with the information you need in the format your company or client demands! At the click of a button automatically produce HTML versions of your model for easy distribution over the Internet or your organization's intranet.

Generation and Reverse Engineering of Source Code

Enterprise Architect supports generation and reverse engineering of source code for many popular languages.

Visualize your Applications

Enterprise Architect helps you visualize your applications by supporting reverse engineering of a wide range of software development languages and database repository schema.

Advanced Model Driven Architecture
Enterprise Architect supports advanced Model Driven Architecture (MDA) transformations using easy to edit transform templates.

Debugging, Compiling and Visualizing Executing Code

Enterprise Architect enables you to build, test, debug, run and execute deployment scripts, all from within the Enterprise Architect development environment.

Automation - Harness the Power
The Automation Interface lets you access the internals of Enterprise Architect models.

Powerful Database Modeling

Enterprise Architect’s built-in Data Modeling profile extends UML to provide an intuitive mapping from the database concepts of tables and relationships onto the UML concepts of classes and associations.

Systems Engineering and Simulation
Integrating many high-end features for Systems Engineers, the Ultimate and Systems Engineering editions of Enterprise Architect provide built-in support.

Business Process Modeling
There are many approaches to Business Process Modeling (BPM) using UML as the base modeling language. In particular, Activity diagrams, Object Diagrams and custom Profiles provide powerful modeling approaches for Business Analysts.

Build upon UML 2.5
Enterprise Architect’s foundations are built upon the UML 2 specification - but it doesn’t stop there! Use UML Profiles to extend the modeling domain, while Model Validation ensures integrity. Combine Business Processes, Information and Work Flows in the one model using our free extensions for BPMN and the Eriksson-Penker profile.

Download: Google Drive
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm