Vua Tên Miền: Chuyên gia Tư vấn và Mua bán tên miền đẹp, đảm bảo uy tín và giá trị! Hãy liên hệ: Mr. Nguyễn Đình Chiến (.com), Mobi-Zalo: 0912 191 357 để được tư vấn, hổ trợ miễn phí! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ủng hộ VuaTenMien.Com trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 5, 2014

bài viết liên quan blogspot
Bài viết liên quan giúp độc giả khi truy cập blog của bạn tiện theo dõi các chủ đè của ban hơn thông qua danh sách các bài viết cũ và mới có cùng chủ đề. Điểm đặc biệt của tiện ích này là chia thành 2 cột. related post blogspot

Cách làm:

1. Đăng nhập vào blog
2. Chọn Mẫu
3. Chọn Chỉnh sửa HTML
4. Chèn code bên dưới trước thẻ ]]></b:skin>

#related-posts-block ul{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-iqXZWdVsK3I/Ud-_IS02N2I/AAAAAAAALm0/4Cnrexx2w30/s1600/bg_other_namkna-blogpot.jpg) repeat-x;margin:0px 0 0 0;padding:6px 0 0 0;list-style:none}#related-posts-block li{margin:0 0 0 8px;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-8qXJMKrYQAU/Ud-_WIn5wmI/AAAAAAAALm8/WEGH3vYIPdw/s1600/li_namkna-blogspot-com.png) 0 5px no-repeat;padding-left:15px}#related-posts-block{line-height:1.5;margin:0 0;font-size:11px;color:#7c7b7b}#related-posts-loading-text{font-size:12px;text-align:center;color:#002c28}#related-newest-href{margin:10px 0 2px}#related-newest-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}#related-posts-block #related-newest-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}#related-posts-block #related-newest-href a:hover{color:#00f}#related-older-href{margin:10px 0 2px}#related-older-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}#related-posts-block #related-older-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}#related-posts-block #related-older-href a:hover{color:#00f}#related-posts-block > div {float: left;width: 48%;}

5. Tìm thẻ 1 trong 4 thẻ sau:

Thẻ 1:
<div class='post-footer'>
Thẻ 2:
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Thẻ 3:
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Thẻ 4:
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

=> Thêm và sau 1 trong các thẻ trên đoạn code bên dưới:<script type='text/javascript'>


//<![CDATA[


= true;
var max_pos


var showdat
et = 8;
//]]>
</script>eType == &quot;item&quot;'><div id='post-labels-for-related' style='display:none'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><data:label.name/><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if></b:loop></b:if></div><div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>

<div id='post-timestamp


<b:if cond='data:blog.pa
g-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>


ng...<br/><img align='absmiddle' src='http://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/S5SkPu7B3iI/AAAAAAAAAgI/UVi04d4jOP8/icon-star.gif'/></div><div id='related-newest-href'><div id='related-newest-title'/></div><div id='related-older-href'><div id='related-older-title'/></div></div></b:if>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function format(ptime)


<div id='related-posts-block'><div id='related-posts-loading-text'>Load
i{
return ptime.substr(0,19);
}

function formatdate(d){
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var m = parseInt(d.substring(5,7),10);
for(var j=0; j<month.length;j++){
if(m==month[j]){
m = month2[j]; break;
}
}
return d.substring(8,10) + "-" + m + "-" + d.substring(0,4);
}

function getRelatedNewestLinks(json){


ef",entry[k].link[4].href)){


var entry = json.feed.entry;
if(entry){
for(var k=0;k<entry.length;k++){
var li = document.createElement("li");
if(showdate){
li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) +'</i>';
}
else {
li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
}
if(!checkRelaxLinks("related-newest-h
r document.getElementById("related-newest-href-ul1").appendChild(li);
document.getElementById("related-newest-title").innerHTML = "<b>Các bài viết mới cùng chủ đề</b> ";

}
}
} else {
document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết mới nào cùng chủ đề</b>";
}
}

function getRelatedOlderLinks(json){
var entry = json.feed.entry;
if(entry){


ementById("related-older-href-ul2"


for(var k=0;k<entry.length;k++){
var li = document.createElement("li");
if(showdate){
li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) + '</i>';
}
else {
li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
}
if(!checkRelaxLinks("related-older-href",entry[k].link[4].href)){
document.getE
l).appendChild(li);
document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Các bài viết cũ cùng chủ đề </b>";
}
}
} else {
document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết cũ nào cùng chủ đề</b>";
}
document.getElementById("related-posts-loading-text").style.display = "none";
}

function createRelatedJson(min_or_max,cRJ_label,fcn_callback,cRJ_max){


eckRelaxLinks(cid,clink){
var check = false;


var script = document.createElement("script");
script.src = "/feeds/posts/summary/-/"+escape(cRJ_label)+"?orderby=published&max-results="+cRJ_max+"&published-"+min_or_max+"="+escape(format(document.getElementById("post-timestamp-for-related").innerHTML))+"&alt=json-in-script&callback="+fcn_callback;
script.type = "text/javascript";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);

}

function c
hvar u = document.getElementById(cid);
var a = u.getElementsByTagName("a");
for(var i=0;i<a.length;i++){
if(a[i].href==clink){
check = true;
break;
}
}
var url = location.href.split(".html")[0]+".html";
if(clink==url) check = true;
return check;
}

function createRP(){
var postLabel = document.getElementById("post-labels-for-related").innerHTML.split(',');
var max_ = Math.round(max_post/postLabel.length);


gth;j++){
createRelatedJson("max",pos


var ul1 = document.createElement('ul');
ul1.id = 'related-newest-href-ul1';
document.getElementById('related-newest-href').appendChild(ul1);
for(var i=0; i<postLabel.length;i++){
createRelatedJson("min",postLabel[i],"getRelatedNewestLinks",max_);
}
var ul2 = document.createElement('ul');
ul2.id = 'related-older-href-ul2';
document.getElementById('related-older-href').appendChild(ul2);
for(var j=0; j<postLabel.le
ntLabel[j],"getRelatedOlderLinks",max_);
}

}
createRP();
//]]>
</script>


Tùy chỉnh:

var showdate = true; Nếu không muốn hiển thị ngày tháng đăng bài, bạn thay True thành False
var max_post = 8; Số bài viết hiển thị trong mỗi phần (Bài cũ và bài mới) của tiện ích

6. Lưu lại và tận hưởng nàotcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm